วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สูงอายุ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียงทำสวนผักสมุนไพร อาทิเช่น ผักบุ้ง กระเพรา ตะไคร์ ชะอม ต้นหอม ใบสะระแหน่ ผักแมงลัก ต้นผักหวาน และร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ดำเนินการโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร นำโดย นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้สูงอายุ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาเลียงทำสวนผักสมุนไพร อาทิเช่น ผักบุ้ง กระเพรา ตะไคร์ ชะอม ต้นหอม ใบสะระแหน่ ผักแมงลัก ต้นผักหวาน และร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

mungmee

Share: