ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนการระบาดในช่วงฤดูฝน ณ โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันอาทิตยที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาเลียง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกก่อนการระบาดในช่วงฤดูฝน ณ โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

 

Share: