วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. คุณหมอจากโรงพยาบาลนาแก ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟัน เพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปากให้กับเด็กนักเรียน

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. คุณหมอจากโรงพยาบาลนาแก ให้บริการตรวจสุขภาพฟัน และเคลือบฟัน เพื่อสุขภาพที่ดีของช่องปากให้กับเด็กนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำ วิธีการดูแลสุขภาพฟันของเด็กเล็กให้กับทางคณะครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเลียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วงสุม
(ครูอี้ด ครูแตน /ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน
https
https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: