วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00น. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี นายวสันต์ แสนสุริวงค์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมสภา ฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียงหมู่ 1- 12 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

Share: