วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง มอบหมายให้ นายคำดี เสนาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย พนักงาน อบต.นาเลียง ร่วมกับ สมาชิกสภา อบต.นาเลียง ผู้ใหญ่บ้าน และช่างจิตอาสา ร่วมดำเนินการ ก่อสร้างบ้านผู้พิการ บ้านนามน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยได้รับงบประมาณจาก ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครพนมและพมจ.นครพนม งบประมาณ 40,000 บาท (นายวีรศักดิ์ หะติง/ภาพ)

mungmee

Share: