วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ครั้งที่ 2/2566 เรื่องการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนุบสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ประจำปีงบประมาณ 2566โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.สต.นาเลียง ที่ปรึกษาและคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาเลียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)

mungmee

Share: