วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และคณะอนุกรรมการที่ดินสาธารณประโยชน์ ให้การต้อนรับ นายโกเมณ ชาลี นายอำเภอนาแก เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการสำรวจและคัดเลือกที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อกำหนดโซนของการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ ระดับอำเภอนาแก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

Share: