วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านและผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาเลียง โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อสม. และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลียง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เป็นประธานเปิดการประชุมคัดเลือกผู้แทนหมู่บ้านและผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.นาเลียง โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ อสม. และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลนาเลียง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
(นายอัครพงษ์ พ่อชมภู/ภาพ)
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสุรชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน


https://www.facebook.com/naleang.go.th/

Share: