วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม”หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 11″ ระหว่างวันที่ 9 – 23 มกราคม พ.ศ. 2566 จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำโครงการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมเอเชียแอพอร์ต เชียร์รังสิตถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี #องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม”หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 11″ ระหว่างวันที่ 9 – 23 มกราคม พ.ศ. 2566 จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดทำโครงการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมเอเชียแอพอร์ต เชียร์รังสิตถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
#องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง
#นายกฯสรุชาติ
#พัฒนาชุมชนคนไทบ้าน
#ชาวนาเลียงร่วมใจ
#ชุมชนช่วยเหลือกัน
#อบต.นาเลียงเพื่อประชาชน

Share: