วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00น. นายสุรชาติ บริโป นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทั่วไป ร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีฯ เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2566 โดยมี นายวันชัย​ จันทร์พร​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม​ เป็นประธานในพิธี​ เพื่อ​รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกของประเทศไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม) อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


Share: