Webboard

Please or Register to create posts and topics.

การจัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาเลียง มีประเภทกีฬาอะไรบ้างครับ

การจัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาเลียง มีประเภทกีฬาอะไรบ้างครับ

Quote from Guest on 2 กุมภาพันธ์ 2023, 12:33 pm

การจัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาเลียง มีประเภทกีฬาอะไรบ้างครับ

 การจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลนาเลียงต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 จัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 9 คน   ตระกร้อ และวอลเลบอลหญิง  และกีฬาพื้นบ้าน ครับ จัดขึ้นในระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ครับ